Bilder från Hjälshammar-Nöbbeled och vår verksamhet i Bygdegårdsföreningen

Klick!

Vill du få en inblick i vad som händer i Bygdegårdens verksamheter. Några av våra medlemmar är duktiga fotografer. Här följer ett urval bilder från några av våra medlemsträffar. Har du själv bilder du vill bidra med, så maila oss. Upphovsrätt: Kontakta Leif om du privat vill låna någon bild, så hjälper han dig att få tag på fotografen. Pst! All användning av foton och bilder utan respektive fotografs medgivande är olaglig. Alla bilder som här är publicerade är det med fotografens tillstånd.