Foto Andrew Vanecek Saga vid Vidösterns strand där hon drog upp svärdet. Foto Andrew Vanecek
Svärdet i sjön - © vastarvet.se

Svärdet i sjön
Sommaren 2019 hittade den 8-åriga flickan Saga ett drygt 2.600 år gammalt svärd på Vidösternstranden i Tånnö, strax bortom Hjälshammar. Svärdsskidan har kol14-dateradts till år 650-770, ca 500 år före vikingatid, till den s.k. Vendeltiden. Det som gjorde fyndet särskilt intressant var att svärdet fortfarande låg i sin skida och att fyndet var så intakt. Svärdsskidan är uppbyggd av en balja av aspträ klädd med tunt läder. Möjligen ligger ett skikt av päls på insidan av träbaljan. Likaså kan slidan vara surrad med garn. Det mönstervällda svärdet har ett handtag skuret i ask. Fyndet är en arkeologisk sensation. I oktober 2019 levererades det konserverade svärdet till Jönköpings länsmuseum efter ett drygt år i konserveringsateljén. Historien blev i sig också en världssensation, så lik som den är historien om svärdet Excalibur, där kung Arthurs far, får svärdet av Damen i Sjön för att kunna bli kung över Britannien.