Stenåldersyxor, fynd från Nöbbeled När traktorn ersatte hästen förändrades jordbruket. Plogen gick under 50- och 60-tal djupare än tidigare. Gamla redskap kom därmed upp till ytan. Flera exempel samlades på olika gårdar i byn. På bilden ser du yxor och flintknivar.

Från stenålder, järnålder och bronsålder
Forntiden brukar vi kalla den långa period som omfattar tiden från de första människornas återkomst till Sverige efter den senaste istiden, från ca 10 000 f.Kr. fram till slutet av bronsåldern ca år 1 000 e.Kr. De tre åldrarna har fått sina namn efter de lämningar av verktyg vi funnit. (Säkert tillverkade forntidsfolken även saker av trä, skinn, ull och annat som inte tålt tidens tand.) Tänk att någon höll dessa yxor i sin hand, här i Hjälshammar-Nöbbeled, för över 2 000 år sedan! Den som är halv, längst upp till höger, kallas båtyxa, för att den formats som en båt.