Har du anknytning hit?

Är du nyinflyttad i Hjälshammar-Nöbbele? Har du bott här innan eller har du nära familj i bygden? Självklart är du välkommen som medlem! Ju fler vi är som värnar om den lokala samman-hållningen, desto roligare. Extra välkommen säger vi till barnfamiljer och unga. I denna tid när vi sällan har tid, får du mer tid om du utnyttjar vårt program. Tid för dina barn att leka, medan du kan lära känna dina grannar och bygga nätverk. Tid att äta gott och göra roliga saker ihop. Tid att koppla av! Välkommen!