Värnamo marknad 1920

Värnamo marknad 1920
1868 -1869 kom de riktigt hårda nödåren, med kyla, missväxt, svält och elände. Religiöst tvång, bondesamhällets totala omvälvningar, industrialiseringens effekter. Allt ledde fram till att här i Småland, där livet redan innan var kargt och tufft, blev ännu svårare. Sammantaget ledde det till att 1/3 av Smålands befolkning, och totalt ca 1 miljon personer, utvandrade från Sverige under 1800-talet. Med 1900-talet och industrialiseringen kom nya moderna tider. Elektriciteten, telefonen, kylskåpet, bilen, ångmaskinen, traktorn... Världen förändrades och så även livet i Hjälshammar-Nöbbeled.