Dalskog, nära Brudberget

Dalskog
Gissa hur många stenar som ligger i stenmurarna... I den numera skogbevuxna utmarken norr om Hjälshammar Norregård återfinns resterna efter en torpares odlarmöda under 1800-talet. En trolsk och fantasieggande miljö utgör de mossbevuxna husgrunderna och stenmurarna efter torpstället Dalskog. Om du gör en utflykt dit med barnen, med kaffe i termosen och färdiga mackor, kan du berätta för dem om mannen som dansade runt trädet. Här finns ochså en trevlig skylt från Länsstyrelsen som berättar mer om platsen.