Bygdegården Hjälshammar och Nöbbeled ca 1940

Originalbild på Bygdegården Hjälshammar och Nöbbeled ca 1940, fotograf okänd

Om du känner efter kanske du märker ett lätt vinddrag. Det är sannolikt en fläkt av historiens vingslag. Du befinner dig på en unik plats. Om du hör till de som bor här - var stolt!  

1849, uppfördes en backstuga ”Nybygget Högalund” under Hjelshammar. Troligen av svarvaren och slaktaren Jacob Arvidsson och hans hustru Ingrid Arfvidsdotter som tjänstgjorde som jordemor (barnmorska) i byn. Knappt 30 år senare uppläts tomten på Högalund i Hjälshammar till plats för byns Missionshus, som invigdes 1899. Huset byggdes av alla bybor tillsammans.

År 2006 bildades Bygdegårdsföreningen efter att ha mottagit hela huset som en gåva från byns Missionsförsamling. Än idag ser vi hur vår del av Småland visar upp en stark företagsamhet och vilja att arbeta hårt och hjälpas åt. Vi är i nuläget ca 170 medlemmar och hoppas kunna förmedla både sammanhållningen i vår trakt, kunskapen om den lokala historien och kraften i våra rötter till nya inflyttade och kommande generationer i Hjälshammar-Nöbbeled.