Trollberget eller Bruaberget © leifanderspersson@gmail.com Trollberget i södra Nöbbeled, Värnamo kommun

Bruaberget
Den riktigt modige kunde ta sig hela vägen till Trollberget och själv se ingången till trollgrottan där trollen bodde. Där, under en häll, fanns den (osynliga) dörren. Fotspåren efter troll, ja, som riktiga avtryck i berget, avslöjade var ingången var. På samma plats finns en ättestupa. Inte så hög, men på de märkliga stenarna under höjden kunde en människa slå sig fördärvad. (Kanske är stenarna några förstenade troll som någongång missat att gömma sig i grottan innan soluppgången). Där sägs det att en olycklig blivande brud en gång tog livet av sig, för att hon inte ville gifta sig. Så trollberget kallades också Bruaberget.