Gravfält Toftaholm, bronsålder Bilden visar ett gravfält från yngre järnåldern, en tid som vi kallar vikingatiden, som består av över hundra gravar och som har fungerat som gravplats för en mindre by eller gård. Den som besöker Toftaholm kommer möta spår av maktens födelse, vikingatid, vikingatåg, kristendomens intåg, spännande medeltid, svensk stormaktstid med stormän, försvarsanläggningar och slagfält och sist men inte minst en jord som brukats i flera tusen år fram till vårt moderna samhälle med laddningsstationer för elbilar. Citat Dan Damberg, www.skillingaryd.nu

I tidernas begynnelse

Hjälshammar och Nöbbeleds äldsta historia förlorar sig i forntidens dunkel. För ca 10 000 år sedan började istiden "smälta undan". Kvar blev ett flackt landskap, rätt magert, mest känt för att göra dess brukare "stenrika". De som bodde här då har lämnat rikliga spår efter sig i form av yxor av olika slag, mejslar, skrapor, flintknivar m.m. Kanske kom de första människorna hit med kanoter efter långa färder i Lagans dalgång. Här i Vidöstern vidgade sig leden i den c:a två mil långa sjön. Man upptäckte att skogarna var rika på villebråd och sjön erbjöd rikligt med fisk. Vattnet stod då högre och strandkanten kan ha gått högt över nuvarande E4:an.