När telefonen kom
I början var det bara några få som hade denna tekniska nymodighet. En av det Kungliga Telegrafverket anställd lokal dam var ansvarig för telefonväxeln, där samtalen från den som ringde kopplades till mottagarens telefon. Denna dam hörde alla samtal och var ytterst välinformerad. Den som tidigt hade telefon blev förstås en lokal sambandscentral. Ibland fick barnen i gården där det fanns telefon, springa till en eller flera granngårdar med bud om nyheter.