Historia, från forntid till nutid, i Hjälshammar-Nöbbeled, Värnamo

Det var en gång...

Historia ger rötter, sammanhang och får oss att stå stadigare. Där vi är en del av historien känner vi oss hemma! Vi ger dig en glimt av hur det var förr i tiden i Hjälshammar och Nöbbeled. Både om de första spåren av bebyggelse när inlandsisen drog sig tillbaka och hela färden på tidsaxeln fram till idag.  Pratar du med de som bott här länge, får du veta ännu mer om platsen du bor på.