Kors i taket

Kors i taket?

På många hus och ladugårdar var det förr vanligt att ha ett korsformat ventilationshål i nocken. Det gällde ju att se till att inget ont blåste in. Dessa kors, med fyra lika långa armar, kallades längre tillbaka för Odens kors. I nyare tid blev korsen helgade till kyrkan. Det finns flera exempel på sådana i Hjälshammar och Nöbbeled.