Torrfisk

Hjälshammar

Historiska spår i skrift gällade Hjälshammar och Nöbbeled hittas från 1500-talet för att på 1700- och 1800-talet bli mer frekventa. Läs gärna E Apelmo "Hjellshammars By uti Wernamo Soken, Jönköpings Lähn och Ãssbo Härad belägen". Här kan man följa gårdarnas och stugornas historia genom storskiftet 1790, laga skiftet 1824 och byordningen från 1758. En gammal betydelse av ortsnamnet Hammar - är stenbacke eller stenig höjd. Ordet Hjäll (eller Hjell) är fornordiskt intressant och kunde betyda exempelvis högt belägen torkplats (för fisk eller kött) i det fria. Hjellshammar kan alltså ha varit en torkplats för fisk, långt före kylskåpens tid.