Nytt ute och inne!

På den östra sidan av huset har Bygdegårdsföreningen uppfört ett vackert Smålandsstaket. Den nya lekplatsen är färdig, liksom grillplatsen och vi har tilläggsisolerat på vinden. Stort tack till de medlemmar som bidragit med frivilliga timmar. Vår flitiga styrelse har sett till att vi till stor del finansierats från Norhedsstiftelsen, Kronprinsessan Margaretas fond, Leader Linné och Värnamo Kommun. Varmt tack till samtliga dessa finansiärer. Inne i Bygdegården har vi installerat bredband. Se lösenord på anslagstavlan.