GDPR Enligt Svenska Fotografers Förbunds jurist Thomas Riesler ska upphovsmannen till bilden omnämnas (fotografen) om denne så önskar. Om någon som är med i bilden vill ha sitt namn med i bildtexten är det också ok, maila vår styrelseordförande i så fall. Bilder på hemsidan får ej ändras eller användas av någon annan, eller i annat sammanhang, utan upphovsmannens tillstånd. Vi förmedlar denna kontakt om så önskas.

Din integritet är viktig för oss!

Hjälshammar-Nöbbele Bygdegårdsförening är inte ett hus, det är du och jag och alla andra medlemmar i ett levande nätverk. Om du har några invändningar mot att vi visar bilder från vår verksamhet, där du själv är med, är styrelsen personuppgiftsansvarig. Maila ordförande, så ser vi till att bilden/-erna blir borttagna samt att vi ej har med bilder där du är med i fortsättningen. Vi följer i övrigt SFF:s rekommenderade allmänna villkor. Efter att fotografen avlidit har arvingarna rätten (som ett arv). Upphovsrätt kan aldrig förhandlas bort, den ägs alltid av fotografen. Däremot kan upphovsmannen avtala kring rätten att använda hens bilder i olika sammanhang. Generellt nämner vi inte personnamn i våra texter. Om du har bilder från bygden och gamla tider du vill dela, maila gärna ordförande