Vidöstern

Nöbbeled
Inom ortsnamnsforskningen delas ortsnamn ofta in i "förled" och "efterled". Förleden "Nöbbel" betyder nybygge, efterleden "-ed" betyder "passage mellan eller utmed vatten".